De website www.keessnepvangers.nl is een initiatief van Kees Snepvangers, hierna te noemen webmaster, en wordt door hem onderhouden.

De webmaster behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De webmaster spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden beeldbestanden worden aangeboden “as it is”. Deze beeldbestanden kunnen op elk moment wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van de webmaster.

Informatie van derden, producten en diensten

Geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij de webmaster, Kees Snepvangers, tenzij anders vermeld. Beeldbestanden mogen gedownload en gedeeld worden mits voldaan wordt aan hetgeen beschreven is op de pagina “Delen en downloaden mag mits …. kijk hiervoor de voorwaarden

Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om volledige berichten van de website over te nemen. Wel mogen berichten tot maximaal 5 regels geciteerd worden. Een vermelding van de bron¬†www.keessnepvangers.nl¬†alsmede met een “deeplink” naar betreffende artikel is dan verplicht.